Friday, May 7, 2010

psikologi abnormal-tutorial...

Nama: Muhamad Roslan Bin Saad
No. Matrik: BP07110272
Kelas tutorial: 10.00pg-11.00pg(Selasa)


Tugasan Tutorial 4

1. Terangkan ADHD dan disruptive disorder?
ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder ialah kecelaruan yang melibatkan kanak-kanak menjadi agresif dan tidak tenang dalam memberikan perhatian terhadap pelajaran.
2. Sebagai seorang terapis, apakah teknik psikologikal yang sesuai untuk merawat kecelaruan tersebut?
Kecelaruan bermaksud ganguan dalam diri seseorang yang mengambarkan fenomena luar biasa ataupun sukar difahami oleh orang lain yang selalunya dikaitkan dengan ganguan mental. Secara klinikalnya criteria yang ada dalam kecelaruan tingkah laku menggangu kehidupan seseorang.
Terdapat beberapa jenis rawatan yang dicadangkan untuk kanak-kanak dan remaja yang menghadapi masalah tingkah laku ini. Antara rawatannya adalah seperti
a) Terapi tingkah laku-kaedah psikoterapi yang mengubah bentuk tingkah laku
b) Penyelesaian masalah-peranan ibu bapa untuk pastikan bentuk corak dan sebab-sebab masalah yang wujud
c) Penerapan nilai agama- ajar anak-anak dengan nilai pegangan agama yang secukupnya.
3. Pada pandangan anda apakah intervensi yang sesuai untuk merawat kanak-kanak di Malaysia yang mengalami learning disorder.?
Pada pandangan saya, teknik intervensi yang sesuai untuk merawat kanak-kanak yang mengalami masalah learning disorder ialah memberikan pendidikan khas. Pendidikan khas memainkan peranan mengajar kanak-kanak kecelaruan pembelajaran melalui cara bebeza dan unik. Contohnya, penekanan pengajaran pendidikan khas adalah melalui permainan, nyanyian, pengajaran guru dan pelbagai kaedah pengajaran yang melibatkan dua aspek penting iaitu perhatian kritikal dan pembelajaran atau pengajaran yang menarik. Selain itu peranan ibu bapa dan masyarakat turut telibat dalam merawat masalah learning disorder yang dihadapi oleh kanak-kanak.

No comments: