Friday, May 7, 2010

Personality Disorder Characterized By Dramatic, Emotional, Or Erratic.

PENGENALAN

• Manusia, sama dengan organisma hidup yang lain, cuba memenuhi keperluan mereka dengan berhubung atau berinteraksi dengan persekitaran fizikal mereka. Selain itu, manusia juga perlu menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran lain seperti psiko-sosial. Misalnya, seseorang itu cuba memenuhi beberapa keperluan psiko-sosial seperti untuk mempunyai keselamatan emosi, penerimaan kendiri, konsep kendiri, harga diri, penyempurnaan kendiri, identiti dan sebagainya.
• Kebanyakan daripada aktiviti harian kita adalah berkaitan dengan penyesuaian. Konsep ini merujuk kepada sejauh mana sesuatu objek dapat memenuhi tujuan yang dikehendaki (Crow, 1967). Sebagai manusia, kita sentiasa mencuba menyesuaikan diri kita dengan unsur-unsur yang ada dalam persekitaran supaya kita dapat memenuhi keperluan dan minat kita. Pada masa yang sama, kita berada dalam proses menyesuaikan diri kita sendiri, misalnya sikap dan tingkah laku kita, supaya kita dapat mengatasi masalah peribadi dan perhubungan sosial kita. Sejak kita dilahirkan, sama ada secara sedar atau tidak, kita berusaha untuk membuat beberapa perubahan, sama ada di dalam atau luar diri kita supaya kita dapat menunjukkan tingkah laku yang memuaskan dan diterima oleh masyarakat.
• Dalam kehidupan seseorang, terdapat beberapa bidang dimana seseorang itu perlu menyesuaikan dirinya. Bidang-bidang tersebut ialah penyesuaian dengan keluarga sendiri, proses pendidikan, pekerjaan,komuniti dan masyarakat temapt tnggal, dan pesonaliti. Apabila seseorang itu gagal dalam mengadaptasikan dengan keadaan-keadaan maka, ia boleh membawa kepada kecelaruan personaliti.

Kecelaruan Personaliti

• Kecelaruan bermaksud tidak tentu arah, tidak beraturan, tidak berketentuan, kacau bilau atau fikiran kacau bilau (Norasah, 2002
• Personaliti boleh ditakrifkan sebagai tingkahlaku individu yang dilahirkan secara fizikal dan dapat disaksikan atau diperhatikan oleh orang lain sama ada individu tersebut sedar atau tidak sedar.
• Berdasarkan definisi kecelaruan dan personaliti di atas, maka kecelaruan personaliti dapat ditakrifkan sebagai ketidakarahan bagi keperibadian dan perwatakan setiap individu.

Jenis-Jenis Kecelaruan Personaliti Individu

• Kecelaruan personaliti adalah pola tingkah laku salah adaptif..
• Dalam DSM-IV-TR, kecelaruan personaliti tergolong dalam Axis II bersama-sama dengan mental retardation. Dalam Axis II yang terdapat dalam DSM-IV-TR menyenaraikan sepuluh jenis kecelaruan personaliti yang biasa dialami oleh individu atau pesakit dan ia dapat dibahagikan kepada tiga kelompok mengikut ciri-ciri yang hampir sama.
i) Kelompok A (odd or eccentric disorders atau kecelaruan keganjilan.) Jenis kecelaruan personaliti dalam kelompok ini adalah
• Kecelaruan personaliti paranoid iaitu satu kecelaruan yang menyebabkan individu tidak percaya dan syak wasangka kepada orang lain.
• Kecelaruan personaliti skizoid iaitu satu kecelaruan yang mana seseorang individu kurang berminat dalam perhubungan sosial.
• Kecelaruan personaliti skizotipal iaitu satu kecelaruan karekteristik dengan keganjilan tingkah laku atau pemikiran.

ii) Kelompok B (dramatic, emotional or errati disorder). Jenis kecelaruan pesonaliti dalam kelompok ini dapat dibahagikan kepada empat iaitu
• Kecelaruan personaliti anti sosial iaitu satu masalah tingkah laku yang menyimpang dari norma sosial masyarakat yang dialami oleh seseorang. Kecerlaruan personaliti pinggiran menyentuh aspek gangguan jantina, matlamat hidup, imej kendiri, dan hubungan peribadi dengan orang-orang yang rapat dengan penghidap
• Kecerlaruan personaliti histrionik adalah satu bentuk kecelaruan yang berkaitan dengan tingkah laku tidak matang yang ditonjolkan oleh seseorang seperti terlalu beremosi, sering menginginkan perhatian, mengada-ngada dan kadang kala bersikap keanak-anakan.
• Kecelaruan personaliti narkisistik adalah satu bentuk kecelaruan yang berkaitan dengan tingkah laku terlalu mementingkan diri sendiri dan kelebihan serta keistimewaan yang ada pada diri sendiri.
iii) Kelompok C (anxios or fearful disorder/ kecelaruan ketakutan atau cemas). Jenis kecelaruan personaliti dalam kelompok ini dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu:
• Kecelaruan personaliti pengelakkan iaitu satu kecelaruan yang menjelaskan tentang seseorang individu yang sering mengelak daripada mengadakan hubungan intim kerana bimbang ia tidak akan diterima oleh orang-orang tertentu. Pesakit yang mengalami kecelaruan ini akan merasakan kekurangan sesuatu dalam hidupnya, penyekatan sosial dalam hidupnya, terlampau sensitive dengan penilaian negative dan mengalami penyingkiran interaksi sosial dalam hidupnya.
• Kecelaruan personlaiti bergantung iaitu merujuk kepada seseorang yang sukar berdikari dan terlalu mengharap orang lain untuk melakukan sesuatu bagi pihak dirinya. Mereka juga merupakan individu yang menpunyai penghargaan kendiri yang rendah serta mudah berputus asa. Woolloll (1984) menggarriskan bahawa individu atau pelajar yang terlalu bergantung kepada orang lain merupakan individu yang mempunyai pencapaian akademik yang rendah.
• Kecelaruan personaliti obsessif-kompulsif adalah tentang seseorang yang terlalu fanatik terhadap sesuatu, misalnya pekerjaannya. Ia lazimnya sering berkeadaan serius, terlalu mementingkan kesempurnaan serta teliti dalam kebanyakan perkara. Individu ini juga terlalu menumpukan pada butir-butir khusus, undang-undang, ketertiban ataupun jadual sehingga matlamat sesuatu aktiviti itu hilang. Oleh sebab terlalu menumpukan pada kerja individu ini tiada masa bersosial dan beriadah.

 Kecelaruan pesonaliti yang akan di bincangkan dalam tugasan ini adalah kecelaruan personaliti yang terdapat dalam kelompok B iaitu kecelaruan personaliti dramatic, emotional or erratic disorders. Jenis kecelaruan yang terdapat dalam kelompok ini ialah kecelaruan personaliti anti sosial, kecelaruan personaliti borderline, kecelaruan personaliti histrionic dan kecelaruan personalti narcissistic.


Kecelaruan Personaliti Antisosial
• Individu yang mengalami kecelaruan ini akan cenderung bertingkah laku tidak mempedulikan peraturan-peraturan moral dan etika dalam masyarakat. Walaupun pada zahirnya golongan ini nampak cerdas dan boleh disukai, tetapi sebenarnya mereka suka memanipulasi dan menipu. Mereka juga suka melanggar undang-undang, suka ambil kesempatan dan tidak rasa bersalah.

Simptom-Simptom atau Gejala-Gejala bagi Kecelaruan Personaliti Antisosial.

• Terdapat pelbagai simptom yang berlaku terhadap indivu atau pesakit disebabkan oleh kecelaruan personaliti anti sosial ini seperti tidak mempunyai rasa bersalah atau risau jika melakukan kesalahan seperti menggangu orang lain, merosakkan harta benda awam dan sebagainya.
• Selain itu individu yang mengalami kecelaruan ini, akan melakukan sesuatu perkara tanpa memikirkan perasaan orang lain.
• Mereka yang berpesonaliti antisosial akan bertingkah laku impulsif dan tidak mampu menghadapi kegagalan. Mereka merasakan setiap perkara yang mereka lakukan tidak akan mengalami kegagalan.
• Mereka yang mengalami kecelaruan antisosial juga sering memanipulasi orang lain. Selalunya mereka yang mempunyai personaliti antisosial mempunyai kebolehan interpersonal yang baik seperti menarik, pandai mengambil hati dan mampu menyakinkan orang lain untuk menurut apa yang mereka kehendaki. Ramai juga penipu yang mempunyai personaliti antisosial, sehingga tanpa berfikir panjang mangsa boleh menyerahkan kesemua wang atau barang kemas kepadanya.
• Mengikut Cleckly (1976) dan McCocd(1964), penghidap penyakit antisosial cepat bosan dengan sesuatu atau keadaan namun mereka mempunyai perasaan yang kuat untuk mencari sesuatu yang baru. Mereka boleh membuat tanggapan pertama dengan baik. Seseorang pesakit anti sosial dengan tanpa kesedaran suka menakutkan atau merosakkan orang lain bagi memenuhi perasaannya. Mereka pandai menpengaruhi orang lain supaya memikirkan bahawa mereka adalah orang normal walhal mereka mempunyai pemikiran yang tidak matang, pendirian yang goyah, dan tidak menghiraukan kesenangan dan kepentingan orang lain.


Punca Kepada Kecelaruan Anti Sosial

• Mengikut Martim (1981) penyakit anti sosial ini disebabkan oleh kecelaruan otak. Syndulko (1978) pula menyatakan bahawa penyakit ini mempunyai kaitan dengan kelemahan genetik. Mengikut DSM-III (1980) kecelaruan ini wujud sejak seseorang itu masih kecil lagi.
• Faktor persekitaran turut memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perasaan dan emosiindividu. Keluarga adalah yang paling rapat dengan individu.Mereka yang dibesarkan dalam keluarganya yang menghadapi tekanan, keresahan, kerunsingan atau ketegangan akan memberi pengaruh yang besar kepada diri mereka. Kawalan yang keterlaluan kepada anak-anak atau terlalu bebas boleh memberi kesan yang sama. Jika kanak-kanak tidak mendapat jaminan keselamatan dalam keluarga, akan menyebabkan dia sentiasa berasa terancam apabila berhadapan dengan dunia luar.
Rawatan Psikologikal dan Farmakologikal

• Rawatan psikologikal bagi kecelaruan antisosial ialah teknik terapi psikodinamik. Pendekatan yang paling dikenali ialah teori psikoanalisis Frued (Baron,1996).
• Frued memperkenalkan bahagian-bahagian personaliti yang terdiri daripada id, ego dan superego. Apabila terdapat ketidakseimbangan antara id, ego dan superego, konflik akan berlaku.
Statistik
• Statistik menunjukkan kecelaruan anti sosial banyak berlaku dikalangan kaum lelaki terutamanya ketika remaja.
Perbincangan dan Kesimpulan
Kecelaruan Personaliti Pinggiran
• Kecerlaruan personaliti pinggiran menyentuh aspek gangguan jantina, matlamat hidup, imej kendiri, dan hubungan peribadi dengan orang-orang yang rapat dengan penghidap.
• Selain sering kesunyian seseorang itu kadangkala menonjolkan tingkah laku impulsif serta mudah naik darah tanpa punca yang jelas. Ada juga kekerapan ancaman membunuh diri dan cepat marah walaupun tanpa sebab yang munasabah. Mereka mengalami kesunyian yang kronik.

Simptom Kepada Kecelaruan Pinggiran
• Mereka yang mempunyai kecelaruan ini dicirikan oleh dorongan impulsif dan tidak boleh diramal. Mereka memiliki peribadi yang tidak stabil, cepat marah, hampir sentiasa mahu bersama dengan orang lain, tidak mempunyai identiti yang jelas, dan berasa sunyi. Mereka sering terlibat dalam tingkah laku dalam tingkah laku menghancurkan diri sendiri seperti memandu dengan bebahaya, mengambil dadah, seksual yang beisiko dan ganas.
• Daripada segi kognitif meeka inimengalami ganguan identiti. Penghuraian tentang diri mereka kabur dan mengelirukan. Mereka sering menderita perubahan identiti, menganggap dunia ini bahaya dan ganas. Mereka berasa diri mereka berada dalam keadaan lemah dan tidak berupaya.

Rawatan Psikologikal dan Farmakologikal
• Rawatan yang boleh digunakan untuk merawat pesakit yang mengalami kecelaruan ini ialah terapi Alderian
Statistik

Perbincangan dan Kesimpulan
Kecelaruan Personaliti Histrionik
• Kecerlaruan personaliti histrionik adalah satu bentuk kecelaruan yang berkaitan dengan tingkah laku tidak matang yang ditonjolkan oleh seseorang seperti terlalu beremosi, sering menginginkan perhatian, mengada-ngada dan kadang kala bersikap keanak-anakan
Simptom Kepada Kecelaruan Personaliti Histrionik
• Mereka yang mempunyai kecelaruan ini cenderung mencari rangsangan dan keseronokan dalam hidup mereka. Mereka memberi fokus pada tingkah laku dan wajah mereka dengan tujuan untuk menarik dan mengekalkan minat orang lain pada dirinya.
• Mereka kelihatan menarik, ceria dan mempunyai ciri-ciri seorang ekstrovert yang berusaha menjadi pusat tumpuan dan perhatian orang lain. Apabila tidak dapat perhatian mereka berasa tidak dilayan dengan adil dan berasa marah.
• Daripada segi sosial mereka hanya ingin mendapatkan pengesahan dan penerimaan ataupun pujian daripada rakan dan keluarga.

Rawatan Psikologikal dan Farmakologikal
Statistik

Perbincangan dan Kesimpulan

Kecelaruan Personaliti Narkisistik

• Kecelaruan personaliti narkisistik adalah satu bentuk kecelaruan yang berkaitan dengan tingkah laku terlalu mementingkan diri sendiri dan kelebihan serta keistimewaan yang ada pada diri sendiri. Dengan kata lain terlalu mencintai diri sendiri.
• Mereka juga menginginkan pujian dan perhatian terhadap kelebihannya. Golongan ini gagal untuk merasa empati pada orang lain.

Simptom Kepada Personaliti Narkisistik
• Mereka yang mempunyai kecelaruan ini sentiasa berusaha mendapatkan kuasa dan kekayaan, tidak bertolak ansur pada kegagalan, berusaha bersungguh-sunguh mengekalkan kekayaan dan kuasanya. Mereka mempunyai perasaan senstif apabila dikritik, cepat marah, cepat bimbang, panik dan murung.
• Mereka suka berfantasi tentang kekayaan, kuasa kecantikan , cinta dan kehebatan yang tidak terbatas.
• Mereka ini juga sering memilih dalam hubungan sosial kerana mereka yang mengalami kecelaruan ini hanya bersahabat dengan orang yang boleh menguntungkan mereka sahaja
Rawatan Psikologikal dan Farmakologikal
Statistik
Perbincangan dan Kesimpulan

Rujukan

Ab. Alim Abdul Rahim (1994) ‘Pengantar Psikologi Bilazim’ Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.
Azizi Yahaya & Jamaluludin Ramli (2007) ‘Psikologi Abnormal’ Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Ta’zim.
Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (2006) ’Psikologi Personaliti’ Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
http://www.haluan.org.my/v3/index.php/kualiti-remaja-dan-pelajar.html diakses pada 09 ogos 2009 jam 1510
http://www.haluan.org.my/v3/index.php/pdf/kualiti-remaja-dan-pelajar.pdf diakses pada 09 ogos 2009 jam 1545
http://ppdlms.edu.my/pk/?p=832 diakses pada 10 ogos 2009 jam 2030
http://www.slideshare.net/mandalina/bilazim diakses pada 10 ogos 2009 jam 2100

No comments: