Thursday, April 29, 2010

sikap dan perubahan sikap

“SIKAP MASYARAKAT TERHADAP BEKAS PENAGIH DADAH”.
Pendahuluan
Apakah yang dikatakan dengan sikap? Sikap atau attitude pertama kali digunakan oleh Herbert Spencer pada tahun 1962 yang bererti satus mental seseorang (Azwar,2005). Menurut Cutlip & Center dalam buku Opini Publik, “sikap atau attitude adalah kecenderungan untuk memberi respons terhadap suatu masalah atau suatu situasi tertentu (dalam Olii, 2007). Baron dan Byrne mendefinisikan sikap sebagai sekumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang diarahkan kepada orang, gagasan, objek atau kelompok tertentu, (dalam Liliweri, 2007). Walau bagaimanapun konsep sikap mula diperkenalkan oleh Darwin,(1972) yang merujuk kepada satu konsep moto atau eksperesi fizikal atau emosi seseorang terhadap sesuatu objek. Kajian saintifik berkaitan dengan sikap mula dilakukan pada tahun 1918 oleh ahli psikologi sosial. Ahli psikologi sosial mendefinisikan sikap sebagai satu bentuk evalvasi atau reaksi perasaan terhadap sesuatu objek. Ini menunjukkan sikap seseorang terhadap sesuatu objek dapat diketahui melalui evalvasi perasaannya terhadap objek tersebut yang mana evalvasi perasaan terhadap sesuatu objek boleh dikategorikan sebagai senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, memihak atau tidak memihak dan positif atau negatif. Oleh itu secara umumnya sikap merupakan perasaan atau pemikiran individu terhadap sesuatu tindakan atau perlakuan yang dilakukan dan bentuk bagaimana seseorang meluahkan perasaan diri sendiri.
Sikap timbul dari pengalaman dan merupakan hasil pembelajaran individu kerana apa yang telah atau sedang dialami seseorang akan ikut membentuk tanggapan dan mempengaruhi penghayatan terhadap objek sikap. Tanggapan tersebut akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Selain daripada itu sikap terbentuk dari interaksi sosial yang dialami dan dalam interaksi sosial tersebut individu akan membentuk suatu pola sikap tertentu terhadap berbagai objek yang dihadapinya. Sikap boleh dibahagikan kepada lima objek yang dikenali sebagai objek sikap.
Objek sikap yang pertama merupakan objek konkrit. Objek konkrit merupakan objek yang kukuh dimana reaksi perasaan individu terhadap objek ini sukar untuk di ubah cotohnya sikap manusia terhadap makanan. Objek kedua merupakan objek abstrak yang merupakan objek yang subjektif dimana setiap individu memberi maksud yang berbeza terhadap sesuatu perkara contohnya penafsiran seseorang terhadap erti kebebasan atau kemerdekaan. Objek sikap yang ketiga merupakan objek yang tidak bernyawa iaitu reaksi perasaan seseorang terhadap sesuatu barang atau benda contohnya perasaan seseorang terhadap kereta sama ada suka atau tidak suka. Objek sikap yang keempat ialah manusia iaitu apakah sikap individu A terhadap individu B dan pada kebiasaanya sikap manusia adalah berbeza terhadap objek manusia. Objek sikap yang kelima merupakan objek kumpulan iaitu apakah sikap seseorang terhadap sesuatu kumpulan atau kelompok sama ada menyebelahi atau tidak menyebelahi. Setiap individu mempunyai sikap yang berbeza terhadap sesuatu perkara atau benda. Contohnya jika individu A suka terhadap objek A, ia tidak semestinya individu B juga suka terhadap objek A tersebut.
Terdapat beberapa kompenen sikap yang menentukan kepada perilaku seseorang. Kompenen pertama merupakan kompenen affektif yang merupakan satu komponen emosional yang mana ia merujuk kepada komponen yang berhubung kepada rasa senang dan tidak senang kepada sesuatu benda ataupun perasaan seseorang terhadap sesuatu benda. Komponen kedua merupakan komponen perilaku yang merupakan komponen yang berhubung dengan kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek sikap. Komponen yang ketiga berkaitan dengan sikap ialah komponen kognitif yang merujuk kepada komponen yang berkaitan dengan pengetahuan atau pandangan seseorang terhadap objek sikap. Oleh yang demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh individu akan dinilai oleh individu lain sama ada tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut disukai atau tidak disukai oleh individu lain dalam jangka masa panjang ataupun pendek.
Masyarakat dan Dadah
Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan sesebuah komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Ia terdiri daripada segolongan orang yang membentukkan sistem separuh tertutup dan berkongsi kebudayaan, adat-adat, nilai-nilai, undang-undang dan sebagainya. Kebanyakan interaksi adalah di antara individu-individu dalam golongan masyarakatnya. Masyarakat juga tergolong dalam objek kumpulan. Oeh itu, masyarakat mempunyai sikap yang berbeza-beza terhadap sesuatu objek sikap yang lain. Sikap masyarakat terhadap objek sikap memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang individu yang tinggal dalam satu komuniti. Sikap masyarakat umumnya bergantung atau dipengaruhi oleh nilai-nilai atau kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat tersebut. Setiap keputusan yang diambil dalam masyarakat akan mempengaruhi setiap individu dalam masyarakat tersebut. Kebiasaannya sikap masyarakat terhadap objek sikap yang memberi manfaat kepada masyarakat tersebut adalah positif atau menyebelahi.
Apakah sebenarnya dadah? Dadah yang fungsi asalnya ialah bahan perubatan merupakan bahan kimia psikoaktif yang mempunyai kesan ke atas sistem saraf pusat seperti menyebabkan keadaan khayal, ketagihan dan gangguan tingkahlaku. Penyalahgunaanya yang berterusan mendatangkan kerosakan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Dadah ialah sebarang bahan semula jadi atau tiruan atau kimia apabila dimakan, diminum atau dimasukkan ke dalam badan dengan apa cara sekalipun seperti disuntik, ditelan, dihidu, atau dihisap yang boleh mengakibatkan ketagihan, kemerosotan kesihatan dan keruntuhan moral pegambil dadah tersebut, WHO (1999). Dadah merupakan bahan terlarang. Dadah juga merupakan objek sikap konkrit dan sukar diubah dimana sikap masyarakat terhadap dadah adalah sesuatu perkara yang negatif atau tidak suka. Umum mengetahui sikap masyarakat terhadap bahan terlarang sering dikaitkan dengan sikap negatif. Sikap negatif terhadap dadah muncul dalam perasaan atau evalvasi perasaan masyarakat kerana dadah mendatangkan banyak kesan negatif jika diambil secara berlebihan dan tanpa kawalan. Dadah juga menyebabkan seseorang individu yang mengambilnya tanpa kawalan mengalami perubahan tingkah laku seperti suka mencuri, hilang tujuan hidup, dan mengalami jangkitan penyakit yang berbahaya seperti AIDS dan HIV. Selain itu masyarakat islam mengharamkan penggunaan dadah tanpa kawalan kerana ia akan mendatangkan kesan negatif bukan sahaja kepada diri individu yang mengambilnya malah memberi kesan kepada masyarakat di mana individu tersebut tinggal.
Dadah merupakan musuh utama negara. Kerajaan Malaysia pernah melancarkan perang terhadap kegiatan dadah ini dan mengenakan hukuman gantung sampai mati ke atas pengedar yang didapati bersalah. Hukuman ini dianggap sebagai antara yang paling tegas di dunia tetapi pertambahan kes penagihan berulang dan baru masih menunjukkan peningkatan. Sehingga tahun 2004, terdapat 255,725 penagih dadah di seluruh negara. Dianggarkan pada tahun 2015 nanti, jumlah penagih dijangka meningkat kepada 443,000 (NST, 23 Oktober 2004). Kedudukan Malaysia yang hampir dengan segitiga emas pengedaran dadah di Indochina, menjadikan usaha pembasmian dadah lebih sukar. Namun begitu, usaha kerajaan yang tidak pernah berputus asa memberi pemulihan, pencegahan dan pengawalan ke atas penagih, pengedar dan pensubahat sedikit sebanyak memberi kesedaran kepada masyarakat untuk membantu kerajaan melalui pelbagai program yang dirancang.
Walau bagaimanapun masyarakat tidak boleh memandang dadah hanya dengan kompenen affektif sahaja iaitu memandang dadah dengan perasaan tidak suka atau tidak senang. Ini kerana dadah juga berguna kepada kumpulan-kumpulan tertentu seperti pesakit dan doktor dimana kumpulan ini menggunakan dadah untuk tujuan perubatan yang bukan sahaja memberi manfaat kepada masyarakat malah sebagai satu cara untuk masyarakat merawat pelbagai penyakit yang di hadapi.
Penagih Dadah
Penagih dadah boleh didefinisikan sebagai seorang yang sering menggunakan dadah sehingga ia tidak dapat mengelakkan diri daripadanya dan terus bergantung kepada dadah, Wan Azmi (1986). Mereka ini mempunyai kehendak yang tidak dapat dibendung atau tidak berdaya untuk mengawal, tidak berkuasa menghapuskannya malah mereka terpaksa terus menggunakannya. Penagihan dadah dikaitkan dengan sebahagian besar kes jenayah sama ada kecil ataupun besar. Daripada kes mencuri kasut di masjid, lumba haram hinggalah memeras ugut dan membunuh ahli keluarga sendiri. Dari tahun 1998 hingga 2002, sebanyak 235,495 kes dilaporkan termasuk penagih baru dan berulang. Sehingga 2003 sahaja, bilangannya telah bertambah kepada 250,000 kes. Daripada jumlah ini, 6.7 peratus adalah remaja berusia di bawah 19 tahun, 42.21 peratus melibatkan penagih yang berumur 20 hingga 29 tahun, 32.76 peratus berusia 30 hingga 39 tahun dan 18.4 peratus melebihi umur 40 tahun. Keseluruhannya 81.67 peratus penagih dadah merupakan remaja dan golongan belia. Majoritinya adalah lelaki (PDRM,2002)
Penagih dadah terdiri daripada pelbagai latar belakang dan umur. Daripada penganggur hinggalah pelajar, artis dan tidak ketinggalan juga kakitangan kerajaan juga terlibat dengan gejala ini. Banyak sebab yang menjadikan mereka terjebak ke kancah penagihan dadah dan pengaruh yang terkuat ialah rakan sebaya selain daripada pandangan masyarakat terhadap bekas penagih dadah. Pengaruh kawan dilihat menjadi faktor penarik seseorang terpengaruh dengan penagihan dadah. Berjinak-jinak dengan rokok, ingin merasai nikmat “stim” dan mencari kepuasan adalah antara ruang-ruang yang menjurus kepada penagihan dadah yang juga dikira sebagai kes baru. Bagi kes berulang, tidak ada daya tahan yang kuat, menyendiri dan kerap menerima tohmahan menjadikan mereka kembali menagih. Pada tahun 1983, kerajaan telah mengambil satu pendekatan baru dalam usaha memerangi wabak dadah dalam negara. Dalam tahun tersebut masalah dadah diisytiharkan sebagai satu ancaman kepada keselamatan negara. Falsafah dasar ini ialah untuk melahirkan satu masyarakat yang bebas daripada ancaman dadah. Dasar ini telah diisytiharkan oleh Y.A.B. Tun Dr.Mahathir bin Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia pada 19 Februari 1983 semasa melancarkan Kempen Anti Dadah. Semenjak itu, dadah dianggap sebagai musuh nombor satu negara. Sasaran utama penagihan dadah ialah generasi muda yang merupakan tulang belakang dan harapan negara masa hadapan. Pengedaran dan penagihan dadah yang berleluasa boleh mengancam kesejahteraan sosio-ekonomi, rohani dan budaya rakyat jelata dan seterusnya melemahkan ketahanan nasional dan mengancam keselamatan negara.
Seringkali apabila didedahkan peningkatan angka penagih dadah tahun demi tahun, ibu bapa atau masyarakat lebih selesa menjadi tukang hukum atau melemparkan pelbagai serangan kononya tindakan atau langkah yang diambil kerajaan tidak mendatangkan kesan yang dikehendaki. Mereka seolah-olah terlupa atau sengaja tidak mahu mengakui bahawa keberkesanan sebenar menagani gejala ini bukan hanya boleh dilakukan melalui langkah pembantersan maksimum dari pihak kerajaan semata-mata. Masyarakat merasakan dari sudut hukuman dan tindakan pembanterasan aktiviti penagihan dadah dari pihak kerajaan sudah memadai untuk menghalang penagih dadah berhenti dari menagih dadah. Namun ia sebenarnya masih lagi belum mencukupi jika masyarakat tidak memainkan peranan terutamanya ibu bapa penagih itu sendiri.
Pengaruh kawan dilihat menjadi faktor penarik seseorang terpengaruh dengan penagihan dadah. Berjinak-jinak dengan rokok, ingin merasai nikmat “stim” dan mencari kepuasan adalah antara ruang-ruang yang menjurus kepada penagihan dadah yang juga dikira sebagai kes baru. Bagi kes berulang, tidak ada daya tahan yang kuat, menyendiri dan kerap menerima tohmahan menjadikan mereka kembali menagih. Selain itui ibu bapa juga mesti akui salah satu faktor utama yang boleh menjadi kunci kearah pembanterasan gejala penagihan dadah bermula dari pendidikan yang diberikan ibu bapa semasa berada di rumah. Namun apa yang berlaku hari ini adalah kecenderungan ibu bapa yang hanya mengharapkan pihak sekolah untuk mendidik anak-anak mereka sedangkan kita tahu bahawa proses pendidikan di sekolah hanya berlangsung dalam tempoh yang amat singkat. Ibu bapa pada masa kini yang sibuk dengan urusan kerja hanya melihat sekolah sebagai tempat pendidikan utama dan bukannya menjadikan rumah sebagai proses awal kepada pendidikan itu. Begitu juga dengan sikap segelintir masyarakat setempat yang kadangkala tidak mengambil tahu hal anak-anak dan hanya mengharapkan pihak sekolah untuk melaksanakan tugas mendidik itu. Sikap seumpama ini boleh mengundang padah kerana remaja atau anak muda bebas untuk melakukan perkara-perkara di luar kawalan yang akhirnya mengundang kepada gejala-gejala sosial seperti penagihan dadah dan sebagainya.
Perkara inilah yang harus difikirkan oleh ibu bapa masyarakat setempat sebelum menyalahkan pihak kerajaan ataupun remaja itu sendiri. Ibu bapa perlu menanam sikap bertanggungjawab dan bukannya bersikap menunding jari apabila timbulnya sesuatu masalah tertamanya yang melibatkan remaja. Sememangnya kita akur bahawa pendekatan kerajaan khususnya dalam menagani masalah ini masih longgar terutama pendekatan pemulihan di pusat serenti. Namun jika bersandarkan kepada statistik pihak berkuasa hampir kebanyakan penagih dadah ini tidak mendapat perhatian ibu bapa terutama masalah keluarga yang menyebabkan generasi muda ini mudah terdedah dan terpedaya dengan hasutan untuk melakukan jenayah ini.
Bekas Penagih Dadah
Ketika pihak kerajaan mengadakan pelbagai program dan kempen-kempen pencegahan penggunaan dadah terutamanya dikalangan remaja dan bekas penagih dadah, terdapat sebahagian besar masyarakat kita yang enggan menerima kehadiran bekas penagih dadah terutama sekali penagih dadah yang banyak melakukan kes-kes jenayah. Malah tidak cukup dengan itu, masyarakat kita sering memandang sinis terhadap bekas penagih dan ahli keluarga penagih tersebut. Kita sering mendegar di kaca televisyen dan akhbar-akhbar yang mana setiap bekas penagih dadah perlu mendapatkan sokongan daripada masyarakat untuk meneruskan kehidupan yang sihat tanpa dadah di samping dapat berbakti kepada masyarakat khususnya dan kepada Negara umumnya. Peningkatan penagihan dadah setiap tahun bukan sahaja merugikan masyarakat dalam sesuatu kelompok malahan ia turut melibatkan kerugian kepada Negara.
Penolakan masyarakat terhadap bekas penagih dan tiadanya peluang pekerjaan menjadi antara faktor utama mendorong bekas penagih dadah kembali melakukan aktiviti penagihan meskipun pada awalnya sudah berjaya dipulihkan. Peranan keluarga dan masyarakat sangat penting. Jika keluarga dan masyarakat setempat tidak mengambil endah, penagih akan rasa tersisih dan jarang golongan ini dapat dipulihkan. Akhirnya, mereka akan menagih semula selepas keluar dari pusat pemulihan. Scenario ini dapat dilihat dalam masyarakat kita dimana ramai dari golongan bekas penagih yang ada keluarga, namun, tidak semua keluarga menyambut bekas penagih dengan mesra. Perkara inilah yang perlu diberi perhatian kini. Untuk memulakan hidup baru, bekas penagih memerlukan bantuan-bantuan seperti kemudahan tempat tinggal, pekerjaan dan punca pendapatan. Mereka juga amat mengharapkan penerimaan ikhlas dan mesra oleh keluarga dan masyarakat. Bagi melawan ketagihan pula, mereka memerlukan sokongan sosial dan emosi dari sekumpulan orang yang boleh mendengar rintihan serta keluhan mereka di samping memberi kata-kata dorongan dan semangat untuk terus hidup bebas dadah. Sebenarnya, bagi seorang bekas penagih, usaha melawan ketagihan merupakan satu jihad sepanjang hayat. Oleh kerana itulah, sokongan sosial dan emosi ini amat penting bagi mereka.
Ramai di antara kita yang bersetuju bahawa terdapat banyak faktor-faktor peningkatan masalah penagihan dadah di Malaysia. Salah satu faktor penting adalah berkait dengan tekanan yang wujud dalam masyarakat. Masyarakat meletakkan harapan yang tinggi kepada golongan muda (anak kecil, remaja dan belia) untuk menjadi seorang yang berguna dan menaburkan khidmat bakti kepada negara. Atas sebab ini, pelbagai kekangan berbentuk peraturan, nilai-nilai dan arahan diletakkan di bahu anak-anak muda ini. Manakala, jika mereka gagal menurut kayu pengukur yang telah ditetapkan, mereka dipandang rendah dan dihina. Pandangan, cemuhan dan ejekan sebeginilah yang mungkin menyebabkan mereka mudah dipengaruhi dadah. Dadah yang mampu memberikan keseronokan tidak terkira dan tidak mungkin difahami oleh kita semua, menjadi alat untuk membebaskan diri dari tekanan dan kekangan dalam hidup mereka. Apabila sudah terjebak, amat sukar pula untuk berpatah balik. Jelas, bahawa tekanan dan kekangan masyarakat mempunyai peranan dalam peningkatan masalah penagihan dadah. Walau pun ini bukan satu-satunya faktor penyebab penagihan dadah, namun hubung-kait faktor ini tidak boleh dipinggirkan.
Sekurang-kurangnya terdapat tiga persepsi yang salah berkaitan masalah penagihan dadah di Malaysia . Persepsi pertama adalah tanggapan bahawa golongan penagih tiada harapan sembuh. Atas alasan ini, mereka tidak perlu dibantu. Malahan ada pula yang lebih ekstrem dan sanggup berkata 'biarlah mereka mati di lorong-lorong gelap itu'. Pendapat sebegini menunjukkan kecetekan pemikiran sebahagian besar anggota masyarakat kita. Buruk sangka sebegini sebenarnya tidak tepat sama sekali kerana penagih dadah sebenarnya boleh disembuhkan. Selain itu, di Malaysia, penagih selalu disamakan dengan penjenayah. Oleh itu, masyarakat mengecap mereka sebagai sampah masyarakat yang perlu dikurung dan dihukum. Namun begitu, di kebanyakan negara lain, penagih dianggap sebagai pesakit dan bukannya penjenayah. Analogi penyakit ketagihan yang mereka hadapi adalah seperti penyakit kronik yang lain. Cuma yang berbeza adalah penagihan dadah merupakan sejenis penyakit kronik yang boleh disembuhkan. Lagi pun, Agama Islam menegaskan bahawa semua jenis penyakit boleh disembuhkan. Ini dibuktikan dalam sebuah hadis yang bermaksud "Wahai para hamba Allah, berubatlah. Sesungguhnya Allah yang menciptakan penyakit juga telah menciptakan ubatnya" (H. R. Bukhari). Jadi, jika persepsi ini boleh diterima maka masalah penyisihan dan cemuhan dari anggota masyarakat boleh diminimakan. Dalam masa yang sama, penagih dadah juga boleh meletakkan harapan yang tinggi untuk sembuh.
Kesilapan persepsi terhadap penagihan dadah yang ketiga adalah bilamana anggota masyarakat selalu menganggap bahawa masalah ini 'bukan masalah kita tetapi masalah orang lain'. Hanya kerana tiada ahli keluarga kita yang menghadapi masalah ini, maka kita mudah merasa selesa dengan keadaan yang sedia ada. Sedangkan, jika dibiarkan begitu sahaja, masalah ini boleh menjadi semakin rumit dan kebarangkalian 'menjangkiti' anak-anak kita serta generasi akan datang adalah sangat tinggi. Penerangan-penerangan yang diberikan di atas jelas membuktikan bahawa memang wujud persepsi yang salah terhadap masalah penagihan dadah di Malaysia. Pandangan sinis masyarakat terhadap bekas penagih mungkin disebabkan oleh cara hidup penagih dadah yang banyak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Pada dasarnya, kebanyakan penagih kelihatan kotor kerana mereka tidak dapat menguruskan dirinya. Penagih dadah juga kebanyakkanya mempunyai kuku yang panjang. Mereka juga kebanyakannya mengalami penyakit fizikal kerana penggunaan jarum yang kotor seperti bisul, selutitis, septisaemia, penyakit kuning, kelumpuhan dan sebagainya. Mereka juga mengalami kekurangan zat makanan dan tubuh kelihatan kurus. Keadaan ini amat bertentangan dengan kebanyakan gaya hidup masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat. Selain itu tanggapan masyarakat yang mengatakan kebanyakkan bekas penagih dadah hanya berhenti seketika daripada penagihan itu menyebabkan kebanyakan ibu bapa tidak membenarkan anak-anak mereka bergaul dengan bekas penagih dadah.
Oleh itu, usaha untuk memperbetulkannya mesti dilakukan. Jika usaha mengubah persepsi masyarakat terhadap penagihan dadah berjaya, ahli masyarakat pasti sedia membantu menangani masalah ini dan seterusnya menerima kembali bekas penagih yang telah sembuh. Bukan itu sahaja, bantuan sama ada berbentuk fizikal mahu pun sokongan emosi boleh dihulurkan. Dari segi fizikal misalnya, bantuan wang ringgit, peluang pekerjaan, ilmu pengetahuan, kemahiran dan sebagainya boleh diberikan. Manakala, sokongan emosi pula meliputi tiupan semangat, kasih-sayang, teguran dan nasihat yang memang sangat diperlukan oleh golongan bekas penagih ini. Malahan, sokongan emosi ini dianggap lebih penting dan akan menentukan kejayaan golongan tersebut membina semula kehidupan mereka. Dalam masa yang sama, semua anggota masyarakat mesti sentiasa peka dengan situasi di sekeliling mereka. Kegiatan penagihan dadah di kawasan setempat perlulah dilaporkan kepada pihak berkuasa dengan segera. Atau pun, jika melihat anak-anak jiran yang cuba mendekati najis dadah ini maka segeralah melaporkan perkara tersebut kepada ibu bapa mereka agar bantuan boleh dihulurkan. Pendek kata, masyarakat boleh menyumbang dengan pelbagai cara untuk menangani masalah penagihan dadah ini.
Mengubah persepsi masyarakat tentang masalah penagihan dadah ini sangat penting jika kita ingin memastikan setiap anggota masyarakat sedia dan rela melibatkan diri dalam usaha pencegahan dan pemulihan dadah. Dalam masa yang sama, usaha pembasmian secara bersepadu perlulah digerakkan demi mencapai matlamat negara Malaysia bebas dadah menjelang tahun 2015. Di samping itu, hasrat kerajaan untuk menilai semula program-program pemulihan sedia ada amat dialu-alukan. Para penagih yang telah sembuh juga mempunyai tugas yang berat untuk membina kepercayaan ahli masyarakat terhadap mereka. Keyakinan ini boleh dibina misalnya dengan penglibatan aktif dalam kerja-kerja membasmi penagihan dadah, mendekatkan dan melibatkan diri dengan kegiatan kemasyarakatan serta berusaha membina kejayaan diri dengan bersungguh-sungguh. Tugas untuk mengubah nasib ke arah yang lebih baik perlu dilakukan dengan tekun. Tugas ini bukan mudah. Banyak halangan akan ditempuhi. Namun, bekas penagih perlu yakin bahawa usaha mereka akan berhasil kerana tiada siapa yang akan mengubah nasib mereka melainkan diri mereka sendiri.
Walau bagaimanapun ketika sebahagian besar masyarakat sukar untuk menerima kehadiran penagih dadah, terdapat sekumpulan kecil pengamal perubatan yang berusaha merawat golongan ini dengan penuh dedikasi sama seperti layanan kepada pesakit lain mereka.
Ini kerana Bagi doktor-doktor ini, di sebalik tanggapan negatif masyarakat, masih ada harapan bagi penagih ini untuk pulih menerusi terapi gantian dadah (DST) menggunakan Methadone.
Kajian dengan jelas menunjukkan rawatan berasaskan kepada komuniti ini lebih berkesan dan kosnya jauh lebih rendah jika disbandingkan dengan rawatan di pusat-pusat penagihan dadah.Selain itu sementara menjalani rawatan DST para penagih boleh meneruskan dengan mereka seperti biasa dan hidup bersama bersama keluarga dan masyarakat.
Kajian Kes
Bagi memastikan tidak berlakunya kes-kes penagih dadah yang berulang, setiap ahli masyarakat harus mengubah persepsi terhadap bekas penagih dadah. Terdapat beberapa kes dimana sokongan masyarakat terhadap bekas penagih dadah mampu menjadikan bekas penagih dadah ini menjadi insan yang berguna kepada masyarakat dan Negara. Seorang bekas penagih dadah yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah selama empat belas tahun mengakui sokongan keluarga dan penerimaan masyarakat banyak membantu dirinya untuk berubah dan berhenti daripada penagihan dadah. Walaupun bekas penagih dadah hanya memerlukan perhatian dan sokongan daripada masyarakat namun perhatian dan sokongan ini memainkan peranan yang sangat besar dalam mendorong seseorang itu untuk melalui proses pemulihan. Seorang penagih tegar, Ilyas (bukan nama sebenar) menceritakan bahawa beliau telah menagih selama 30 tahun. Telah beberapa kali ditahan dan pusat serenti menjadi rumah kedua baginya. Tohmahan masyarakat dan kurang daya tahan menjadikan dirinya kembali menagih kerana tidak ada tempat untuk mengadu dan tidak sanggup menerima cercaan dan cacian daripada keluarga dan masyarakat setempat (bernama,2005). Selain itu banyak lagi kes-kes yang mana bekas penagih kembali semula menagih akibat daripada sikap masyarakat yang memandang serong akan perubahan yang dilakukan oleh bekas penagih.
Penutup
Fenomena penyingkiran dan salah tanggapan terhadap bekas penagih dadah dalam masyarakat bukan merupakan satu fenomena baru yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Penolakan masyarakat terhadap bekas penagih dan tiadanya peluang pekerjaan menjadi antara faktor utama mendorong golongan itu kembali melakukan aktiviti penagihan meskipun pada awalnya sudah berjaya dipulihkan. Sikap sebegini perlu dikikis dalam masyarakat kita bagi memastikan bekas penagih ini kembali menjalani kehidupan yang memberi sumbangan kepada masyarakat dan Negara. Selain itu masyarakat kita juga perlu menerima dan membimbing bekas penagih dadah terutamanya golongan belia ke pangkal jalan agar masa depan golongan belia ini tidak hancur. Ini kerana sikap masyarakat amat memainkan peranan dalam proses pemulihan golongan bekas penagih ini daripada terus menagih semula.
Progrom-program yang berbentuk kemasyarakatan perlu melibatkan golongan bekas penagih agar mereka tidak merasa dipinggir oleh masyarakat. Dengan penglibatan golongan bekas penagih dadah dalam masyarakat ia secara tidak lansung dapat membentuk satu masyarakat yang utuh dan harmoni. Selain itu ia juga dapat mambantu pihak kerajaan menagani masalah penagih yang berulang di pusat serenti.


Rujukan
Allport, G.W. (1935). “Attitudes” dalam C: Murchinson (ed.) A Handbook of Social Psyhology, Clark University Press.
Baron dan Byrne, 1986 (dalam Liliweri, 2007) “Element of Human Psychology, New York
BERNAMA 28 Oktober, 2009 15:08 PM, Doktor Rawat Penagih Dipandang Sinis Oleh Masyarakat
Herbert Spencer, 1962 (dalam Azwar,2005) Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
http://bharian.com.my/info.asp?y=2009&dt=0930&pub=utusan_malaysia&sec=Timur&pg=wt_05.htm&arc=hive
http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Seksyen/index_html?mysec=Nasional
News Strait Times, 23 Oktober 2004.

No comments: